Bilder, fotografier och andra illustrationer

Ett foto över Mijas Pueblo

En hemsida utan bilder och fotografier kan lätt uppfattas som tråkig. Noggranna texter är mycket viktigt, men med fina bilder du kan säga mer och din hemsida verkar trevligare för besökaren. Glöm inte att med bilder, kan du också förmedla en känsla som kan vara svår att beskriva i några få ord. När du väljer dina foton, tänk då på att ha aktuella bilder. Detta är speciellt viktigt i säsongsrelaterade verksamheter.

Några bilder och hur de kan presenteras

Vi förser dig med illustrationer av alla slag för att din webbsida skall bli trevligare, lättförståeligare samt mer givande. Vårt mål är att du skall få en uppskattad webbsida som folk med glädje kommer att rekommendera. Målningar och teckningar kan ibland vara bra alternativ till foto och videoklipp.
Jonny, karikatyrteckning