Kundfilosofi

Vår filosofi är att alla kunder är lika viktiga och att vi skall ge alla en likvärdig tjänst med hänsyn till deras behov. Inget uppdrag eller arbete är för smått eller oviktigt, vi tar varje projekt på allvar och med samma utmaning. Vi är stolta över vår kunskap och vår förståelse för marknadsföring av företag , små eller stora. Vårt mål är att alla våra kunder skall ha förtroende för oss och vårt arbete.

Handskakning

Vår syn på kundservice kan sammanfattas så här:

 
  • Uppvisa totalt engagemang i den service vi ger våra kunder.
  • Agera snabbt på kundernas behov.
  • Ge valuta för pengarna.
  • Förstå varje kunds affärsidé.
  • Bygga upp ett ömsesidigt förtroende med varje kund.
  • Ge tillförlitliga och relevanta råd vid varje konsultation.
  • Hedra det faktum att varje kund är unik.
  • Basera våra kundrelationer på kunskap, trovärdighet och säkerhet.
  • Respektera alla kunders integritet lika väl som vår egen.